Informujemy, że lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na uczniów w Zespole Szkół nr1 w Opatowie znajduje się do wglądu w szkole na tablicy ogłoszeń (obok sekretariatu).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 509954258