Maturzyści z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie zdali tegoroczny egzamin maturalny na przysłowiową „piątkę”. Na podstawie wyników przysłanych przez OKE nasze Technika znalazły się na czwartym miejscu w skali całego województwa świętokrzyskiego, co stanowi szczególny powód do dumy. Do egzaminu maturalnego w tegorocznej sesji przystąpiło 97 uczniów klas technikalnych i jednej klasy Liceum Mundurowego, z czego tylko dwie osoby nie zdały matury (w tym jedna nie stawiła się na egzamin). Największym sukcesem pochwalić się mogą uczniowie z Technikum o kierunku kształcenia: technik ekonomista, którzy osiągnęli zdawalność na poziomie 100 %.  Biorąc pod uwagę fakt, że wszyscy nasi technicy zdawali wcześniej egzaminy zawodowe osiągając 94% zdawalności, dowodzi to że opłaca się łączyć naukę zawodu z jednoczesnym zdobyciem  przepustki na studia, jaką jest zdana matura.
- Kiedy młodzież uśmiechnięta i dumna odbiera świadectwa maturalne, kiedy słyszę
na korytarzu okrzyki radości i kiedy wszyscy uczniowie nawzajem sobie gratulują, wtedy dociera do mnie, że to jest właśnie najpiękniejszy moment w roku szkolnym i w naszym życiu zawodowym. Jestem dumna ze swoich maturzystów i dziękuję za wspólną pracę ich rodzicom i moim nauczycielom, bo z tego zrodził się ten wspólny sukces. Życzę wszystkim maturzystom, by udany start w dorosłe życie jakim jest zdanie matury, przyniósł Wam dalszych wymarzonych sukcesów i szczęścia. – stwierdziła dyrektor szkoły Magdalena Gdowska.

Zobacz TOP 10 techników

Tradycją ,,Mundurówki'' ZS Nr1 w Opatowie jest Biwak Pnury- Nurt upamiętniający partyzantów zgrupowania działającego w okolicach Szczytniaka pod dowództwem płk. Jana Piwnika – Ponurego. W rocznicę śmierci Ponurego ,od czterech lat uczniowie klas mundurowych podążaja śladami żołnierzy i smakują życie partyzanckie pod opieką p. Edyty Gwoździk i p. Marka Frejlicha.To wspaniałe wydarzenie odbywa się dzięki pomysłodawcy mjr Jackowi Kowalikowi, mjr Dariuszowi Wójcikowi i Fundacji GROM COMBAT - powiedziała Edyta Gwoździk. 30 osobowa grupa młodzieży pod okiem instruktorów:

Lista osób zakwalifikowanych w procesie rekrutacji do szkół dziennych na rok szkolny 2016/2017

Adobe PDF Logo4