RZ

PLAN LEKCJI 2015/2016

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Nr1 w Opatowie

serdecznie zaprasza wszystkich uczniów

na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2015/2016.

Uroczystość rozpocznie się 1 września o godzinie 9:30 na placu przed szkołą.

O godzinie 8:00 w Kolegiacie Św. Marcina odbędzie sie uroczysta msza św. inaugurująca nowy rok szkolny.


W pokoju nr 17 u Pana T. Sewery uczniowie szkoły zawodowej

i technikum mogą zapoznac się wynikami egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe.

 

 

LISTA PODRĘCZNIKÓW
na rok szkolny 2015/2016

 Adobe PDF Logo4

W piątek 26 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół Nr1 w Opatowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 oraz pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W uroczystości wzięli udział dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, uczniowie oraz zaproszeni goście: Starosta Powiatu  Opatowskiego p. Gustaw Saramański, Przewodnicząca Rady Rodziców, p. Monika Przygoda oraz rodzice uczniów. Pani dyrektor Magdalena Gdowska powitała wszystkich zebranych na uroczystości, następnie głos zabrał Starosta Gustaw Saramański, gratulując udanego roku szkolnego oraz życząc absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej dobrego startu w dorosłe życie, a wszystkim wspaniałych i bezpiecznych wakacji. Następnie p. dyrektor Magdalena Gdowska oraz p. kierownik Tomasz Sewera wraz z zaproszonymi gośćmi wręczyli wyróżnionym uczniom nagrody i dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, godne reprezentowanie szkoły, zaangażowanie w wielu konkursach przedmiotowych oraz imprezach sportowych  i artystycznych.

W dniu 18 czerwca mury naszej szkoły odwiedził Pan Stanisław Golmento – Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. W ramach programu PIP pt. „Kultura Bezpieczeństwa” w którym od kliku lat nauczyciele i uczniowie naszej szkoły biorą aktywny udział. Przeprowadził on z młodzieżą spotkania informacyjno - szkoleniowe.  Na spotkaniach tych poruszał ciekawe tematy między innymi dotyczące przepisów prawa pracy młodocianych pracowników oraz zasad BHP, których należy przestrzegać aby nie narażać życia i zdrowia. Pan Inspektor wręczył młodzieży biorącej udział w spotkaniu szereg ciekawych materiałów, broszur informacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących miedzy innymi: zatrudnienia tymczasowego w wakacje, bezpiecznej pracy w rolnictwie itp.

W dniu 16 czerwca 2014r. przeprowadziliśmy w naszej szkole przedwakacyjną, czwartą w tym roku szkolnym akcję honorowego krwiodawstwa. Tradycyjnie nad organizacją i przebiegiem akcji czuwały członkinie Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża wraz ze swym opiekunem Szczepanem Madejem. Przedwakacyjny termin akcji był naszym odzewem na apel Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Muzoł. Łącznie w tym dniu krew oddało 19 osób. Kilka dni wcześniej młodzież oddawała honorowo krew w Ostrowcu Świętokrzyskim z przeznaczeniem dla rannego w wypadku komunikacyjnym kolegi. Łącznie w mijającym roku szkolnym 2014/2015  w naszej szkole przeprowadzono 142 donacji, oddano 62,85 l  krwi.