UWAGA MATURZYŚCI!

ROZDANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH

30 czerwca 2015 godz. 11:00

______________________________________________________________

 

Zapraszamy wszystkich chcących, w nowym roku szkolnym 2015/2016, podjąć naukę w naszej szkole do składania dokumentów w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piatku w godzinach 7:00-15:00

 

w roku szkolnym 2015/2016 otwieramy dwa nowe kierunki:

 

TECHNIK LOGISTYK

 i

MECHANIK-OPERATOR

POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

 

W piątek 26 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół Nr1 w Opatowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 oraz pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W uroczystości wzięli udział dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, uczniowie oraz zaproszeni goście: Starosta Powiatu  Opatowskiego p. Gustaw Saramański, Przewodnicząca Rady Rodziców, p. Monika Przygoda oraz rodzice uczniów. Pani dyrektor Magdalena Gdowska powitała wszystkich zebranych na uroczystości, następnie głos zabrał Starosta Gustaw Saramański, gratulując udanego roku szkolnego oraz życząc absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej dobrego startu w dorosłe życie, a wszystkim wspaniałych i bezpiecznych wakacji. Następnie p. dyrektor Magdalena Gdowska oraz p. kierownik Tomasz Sewera wraz z zaproszonymi gośćmi wręczyli wyróżnionym uczniom nagrody i dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, godne reprezentowanie szkoły, zaangażowanie w wielu konkursach przedmiotowych oraz imprezach sportowych  i artystycznych.

W dniu 16 czerwca 2014r. przeprowadziliśmy w naszej szkole przedwakacyjną, czwartą w tym roku szkolnym akcję honorowego krwiodawstwa. Tradycyjnie nad organizacją i przebiegiem akcji czuwały członkinie Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża wraz ze swym opiekunem Szczepanem Madejem. Przedwakacyjny termin akcji był naszym odzewem na apel Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Muzoł. Łącznie w tym dniu krew oddało 19 osób. Kilka dni wcześniej młodzież oddawała honorowo krew w Ostrowcu Świętokrzyskim z przeznaczeniem dla rannego w wypadku komunikacyjnym kolegi. Łącznie w mijającym roku szkolnym 2014/2015  w naszej szkole przeprowadzono 142 donacji, oddano 62,85 l  krwi.

Co dwunasta osoba żyje z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B lub C. Większość z nich nie jest świadoma swojej choroby ponieważ przez wiele lat nie daje ona żadnych objawów. W związku z tym nasza szkoła przystąpiła do propagowania wiedzy o wirusowym zapaleniu wątroby w ramach realizacji ogólnopolskiego programu  profilaktycznego ,,Podstępne WZW”.  W programie położono nacisk na następujące zagadnienia: objawy i drogi zakażenia wirusem HCV i HBV, grupy ryzyka oraz sposoby diagnozowania i możliwości leczenia.  Oprócz nabycia wiedzy teoretycznej młodzież z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych miała możliwość samodzielnego opracowania jadłospisów i przygotowywania na zajęciach w szkolnej pracowni gastronomicznej potraw zalecanych dla diety wątrobowej.