W piątek 9 października 2015r. nasza młodzież miała okazję wziąć udział w niezwykłej lekcji wychowania obywatelskiego. W gościnne mury Liceum Bartosza Głowackiego przybył minister spraw zagranicznych Pan Grzegorz Schetyna. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z charakterem i specyfiką pracy służb dyplomatycznych oraz kierunkami rozwoju polskiej polityki zagranicznej. Było to wyjątkowe wydarzenie dla naszych uczniów ponieważ po raz pierwszy mieli możliwość wysłuchania i kontaktu z politykiem tak wysokiej rangi.

Pod koniec września uczniowie klasy II Technikum Mechanizacji Rolnictwa przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie otrzymali niecodzienne zadania do wykonania. Musieli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w praktycznym działaniu w gospodarstwie rolnym. Młodzież stanęła przed zadaniem wykonania i wymiany, elementu podajnika ślimakowego  w jednym z najnowocześniejszych kombajnów zbożowych NEW HOLAND. Praca ta była niełatwa, choć w efekcie uczniowie z pomocą nauczycieli Grzegorza Popka  i Jerzego Lulina, wywiązywali się z niej doskonale. Zleceniodawca – rolnik ze wsi Łężyce, pan Mirosław Gierada docenił włożony wysiłek, cierpliwość oraz umiejętność pracy zespołowej uczniów. Zdobyte doświadczenie pomogło chłopcom poczuć się pewniej w innym gospodarstwie rolnym, którego właścicielem jest Witold Frańczak ze wsi Gojców.

Dnia 29.09.2015 grupa pani A. Frejlich z klasy III TŻ, uczestniczyła w niecodziennych warsztatach, w ramach lekcji pracowni gastronomicznej. Zajęcia rozpoczęły się w zabytkowym budynku przy ul. Leszka Czarnego w Opatowie, dawnej mykwie żydowskiej, gdzie obecnie znajduje się Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska. Najpierw młodzież obserwowała proces technologiczny wyrobu mlecznego cukierka. Następnie cała grupa przemieściła się do Krówkarenki  przy ulicy Sienkiewicza, gdzie poznała historię powstawania jedynego z najbardziej popularnych cukierków wśród polskich słodyczy – krówki opatowskiej. Produkowana jest ona od 1978 roku według starej i sprawdzonej receptury. Oprócz krówki mlecznej dosyć znana jest także cynamonowa i kakaowa.

25 września 2015 roku pierwszoklasiści z Zespołu Szkół Nr1 w Opatowie złożyli uroczyste ślubowanie. W obecności dyrekcji, wychowawców i kolegów ze starszych klas zobowiązali się, między innymi, przestrzegać norm etycznych, szanować drugiego człowieka, a wartości patriotyczne cenić ponad wszystkie inne. Szkoła jest jak wielka rodzina – powiedziała dyrektor Magdalena Gdowska – jak w każdej rodzinie jej członkowie mają prawa i obowiązki, wzajemnie się szanują, troszczą o siebie i pomagają sobie. Życzę wam, kochani, abyście czuli się w szkole jak w kochającej się rodzinie. Prowadzący uroczystość – Hubert Zając – w imieniu uczniów ze starszych klas zapewnił, że pierwszoklasiści zawsze mogą liczyć na opiekę, koleżeńską pomoc, radę i przyjacielskie wsparcie.