Inauguracja roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie rozpoczęła  się od uroczystej mszy świętej w Kolegiacie Św. Marcina. Następnie młodzież, nauczyciele i rodzice, których  reprezentowała przewodnicząca Rady pani Stanisława Papaj zgromadzili się na dziedzińcu szkoły gdzie w imieniu dyrektora Tomasza Świątka, starosty opatowskiego pana Bogusława Włodarczyka, wicestarosty pana Gustawa Saramańskiego powitała ich  wicedyrektor Magdalena Gdowska.. Szczególnie ciepło przyjęci zostali  pierwszoklasiści, którzy w sześciu klasach rozpoczną naukę w naszej szkole. Następnie pani dyrektor przedstawiła wychowawców klas pierwszych.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie !!!

 

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

 do odbioru w sekretariacie szkoły

  

SPRAWDŹ !!!

TO SZKOŁA JAKIEJ SZUKASZ !!!

OFERTA DLA GIMNAZJALISTÓW I DOROSŁYCH

Adobe-PDF-Logo4

Wzajemna współpraca Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie z Grupą Reagowania Anty Kryzysowego z Warszawy prowadzonej przez mjr Jacka Kowalika, to już nie tylko szkolenia w okresie roku szkolnego, ale także działania podczas wakacji – powiedział dyrektor szkoły Tomasz |Świątek. W dniach od 28.06 do 05.07 na obozie sportowym przebywała w Opatowie 30 osobowa grupa z Warszawy i Wrocławia. Zadanie to było realizowane w ramach projektu GROM COMBAT KIDS przez GRAK. Dzieci i młodzież pod czujnym okiem instruktorów zdobywali umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej, topografii, strzelania, elementów systemu GROM COMBAT. Miejscem Zgrupowania był Internat ZS Nr 1 w Opatowie, skąd Gractywni uczestnicy wyruszali na realizację poszczególnych zadań. „Misja - rozpoznanie Opatów”, „Śladami prehistorii - Bałtów i Krzemionki”, „Pamięć o Ponurym” i „Szlakiem partyzantów” to tylko niektóre z nich, w których rolę przewodników pełnili nauczyciele ZS Nr1 w Opatowie - Edyta Gwoździk i Marek Frejlich. Niezwykle istotne jest to, że uczniowie klas mundurowych ZS Nr1 wspierając instruktorów w opiece i szkoleniu uczestników obozu, sami doskonalili swoje umiejętności przygotowując się do roli instruktorów- poinformowała Edyta Gwoździk.

Czytaj więcej...

W piątek 27 czerwca 2014r. w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. W uroczystości wzięli udział dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, uczniowie oraz zaproszeni goście  -Kierownik Wydziału Oświaty, p. Marek Gołasa, Przewodnicząca Rady Rodziców, p. Stanisława Papaj oraz Prezes Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Opatowie, p. Teresa Gajewska. Pan dyrektor Tomasz Świątek powitał wszystkich zebranych na uroczystości, głos zabrali również zaproszeni goście, gratulując udanego roku szkolnego oraz życząc wszystkim wspaniałych i bezpiecznych wakacji. Następnie p. dyrektor Tomasz Świątek oraz p. Dyrektor Magdalena Gdowska wraz  z zaproszonymi gośćmi wręczyli wyróżnionym uczniom nagrody i dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, godne reprezentowanie szkoły oraz zaangażowanie w wielu konkursach przedmiotowych. Najlepsi uczniowie Zespołu Szkół Nr1 z trzech typów szkół tj., Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej otrzymali szczególne wyróżnienie w postaci grawertonów, ufundowanych przez dyrektora szkoły, p. Tomasza Świątka. Te wyjątkowe wyróżnienia zostały przyznane: Joannie Pypeć, uczennicy klasy I Liceum Ogólnokształcącego, Jakubowi Tenderendzie, uczniowi klasy II Technikum Pojazdów Samochodowych oraz Krystianowi Łacie uczniowi klasy II  Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Czytaj więcej...