Różnorodność językowa, wielojęzyczność i nauka języków obcych przez całe życie: to najważniejsze przesłanie w Europie każdego 26 września, w dniu ogłoszonym przez Radę Europy – Europejskim Dniem Języków. To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz  że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik  bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy. Nasza szkoła również włączyła się w tą promocję.

 W wakacje uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie uczyli się i pracowali u lokalnych przedsiębiorców. Żywieniówka uczestniczyła w stażu zawodowym w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Jego  celem jest wzrost jakości kształcenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem  części praktycznej prowadzonej na zasadzie dualnej współpracy szkoły z przedsiębiorcami lokalnego rynku pracy. Uczniowie TŻiUG kształcący się w jednej z siedmiu inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego (nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze) uznanych przez specjalistów za zawody przyszłości zdobywali doświadczenie  w restauracjach „Żmigród” i "Miodowy Młyn".

Młodzież  z ZS Nr 1 w Opatowie wraz z nauczycielami p. Edytą Gwoździk, p. Markiem Frejlichem i kapelanem wojskowym ks. Jerzym Skiminą przybyli na specjalne zaproszenie Ministerstwa Obrony Narodowej na XXIV edycję Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. "To wielki zaszczyt i niezwykłe wyróżnienie" – powiedziała p.Edyta Gwoździk - ponieważ znaleźliśmy się tam wśród 10 najlepszych szkół z całej Polski. Uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w uroczystym apelu inaugurującym MSPO z udziałem Ministra Obrony Narodowej, dowódców jednostek wojskowych, przedstawicieli Sztabu Generalnego, szefa Organizacji Proobronnych i parlamentarzystów. Szczególnym momentem tej uroczystości było wręczanie nagród przez Ministra Obrony Narodowej wyróżnionym uczniom klas mundurowych. Wśród 10 "wzorowych'' i nagrodzonych kadetów znalazła się uczennica kl. III LOM Dominika Łukasik. "Dominika jest wyróżniającą się uczennicą. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w szkoleniach militarnych.