Organizacja roku szkolnego 2017/2018

Oparta na rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);

  

30 sierpnia – Plenarna Rada Pedagogiczna

4 września – Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

14 września – Rada plenarna - zatwierdzenie rocznych planów pracy

20 września – Spotkanie z rodzicami klas pierwszych oraz klas maturalnych

 września – Ślubowanie i otrzęsiny klas pierwszych

13 października – Dzień Edukacji Narodowej

10 listopada – Święto Niepodległości

16 listopada – Spotkanie z rodzicami pozostałych klas

19 grudnia – rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych

22 grudnia – Wigilia szkolna

23 grudnia1 stycznia – Zimowa przerwa świąteczna

12 stycznia – Rada klasyfikacyjna I-go semestru

16 stycznia  Plenarna Rada Pedagogiczna

Styczeń/luty - Egzaminy zawodowe – sesja zimowa

12 lutego – 23 lutego – Ferie zimowe

Marzec – Rekolekcje

29 marca – 3 kwietnia – Wiosenna przerwa świąteczna

23 kwietnia – Rada klasyfikacyjna klas maturalnych

25 kwietnia – Dzień Otwarty

27 kwietnia - Zakończenie klas maturalnych

30 kwietnia-3 maja – Przerwa majowa

4 maja – Matura - j. polski (p. p)

7 maja - Matura - j. angielski (p. p.)

8 maja – Matura - matematyka (p. p.)

czerwiec - Egzaminy zawodowe – sesja letnia

18 czerwca – Rada klasyfikacyjna klas promocyjnych i kończących zawodowych

19 czerwca - część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

22 czerwca – Zakończenie roku szkolnego

26 – Plenarna Rada Pedagogiczna

                      

UWAGA!!

Terminy  mogą ulec zmianie

 

Wykaz dni wolnych od zajęć edukacyjnych

 

30 kwietnia - poniedziałek

2 maja - środa

3 dni maja - matury (ZSZ pracuje)

1 czerwca - piątek po Bożym Ciele

2 dni - egzamin zawodowy - 1 dzień w sesji zimowej i 1 dzień w sesji letniej z wykorzystaniem na przeprowadzenie egzaminów zawodowych, terminy po ustaleniu przez OKE w Łodzi