"Zawodowcy" z ZS Nr1 na dwudniowych warsztatach z doradztwa eukacyjno-zawodowego w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej

Blisko 80-osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Nr1 w Opatowie uczestnicząca w projekcie "Edukacja zawodowa w praktyce" wzięła udział w specjalnie przygotowanych warsztatach z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Warsztaty odbyły sie w Centrum Edukacyjnym Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej, w dwóch turnusach. Pierwszy w dniach 4-5 marca i drugi 11-12 marca 2014 roku. Uczestnicy to uczniowie technikum pojazdów samochodowych, technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, kucharz i fryzjer. Młodzież w czasie dwudniowych zajęc prowadzonych przez doradców zawodowych, analizowała swój wybór zawodowy, poznawała możliwości dalszego kształcenia się, oceniała swoje predyspozycje pod kątem wybranego przez siebie zawodu.

Zajęcia dla młodzieży w większości opierały sie na metodach aktywizujących: praca w grupach, rozwiązywanie specjalnie przygotowanych komputerowych testów osobowości. Ponadto uczestnicy przeprowadzali przykładowe rozmowy kwalifikacyjne, które rejsetrowali wykorzstując nowoczesne urządzenia multimedialne - tablety, a następnie prezentowali i omawiali na forum grupy ćwiczeniowej. Przyjazna atmosfera na zajęciach sprawiła, że uczniowie bardzo aktywnie w nich uczestniczyli. Doskonale wyposażony ośrodek, zapewniajacy pełen komfort wypoczynyku, położony w pięknym paśmie Gór Świętokrzyskich, sprawił iż młodzież bardzo pozytywnie oceniła warsztaty.

 4-5.03.2014

11-12.03.2014