Praktyki młodzieży z Zespołu Szkół Nr1 w Opatowie w ramach realizacji Projektu Systemowego „Edukacja Zawodowa w Praktyce”

W okresie ferii zimowych tj. od 03 do 15 lutego 2014 roku uczniowie Technikum Pojazdów Samochodowych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności Mechanik Pojazdów Samochodowych Zespołu Szkół Nr1 w Opatowie odbyli praktyki zawodowe u pracodawców naszego regionu. Praktyki zostały zorganizowane przez Grono Targowe Kielce przy współpracy z naszą szkołą. Stanowią one jeden z etapów realizacji Projektu Systemowego "Edukacja Zawodowa w Praktyce", w którym uczestniczy 50 szkół kształcenia zawodowego z naszego województwa.

Uczniowie Technikum Pojazdów Samochodowych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej – Mechanik Pojazdów Samochodowych odbyli praktyki w następujących przedsiębiorstwach:

  • Serwis Samochodowy Bosch Serwice w Sandomierzu
  • Serwis Samochodowy BOS s.c. Schulz R, Śmigielski B. w Ożarowie
  • Serwis samochodowy CaroSystem w Bidzinach
  • Stacja Kontroli Pojazdów Dia-Car w Sadowiu
  • Stacja Kontroli Pojazdów w Obrazowie
  • Wulkanizacja Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Kobylanach
  • Serwis Samochodowy - Staniek Artur Przepiórów
  • Mieszalnia Lakierów Samochodowych Kasiński Leszek w Opatowie
  • Serwis Samochodowy Patraś Piotr w Opatowie

Młodzież kształcąca się w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych odbyła praktyki zawodowe w Restauracji Żmigród w Opatowie. Opiekunem praktyk był właściciel restauracji Pan Wojciech Walczak.

 

Kolejne praktyki zawodowe dla młodzieży Zespołu szkół Nr 1 w Opatowie biorących udział w projekcie „Edukacja Zawodowa w Praktyce" są zaplanowane na okres wakacyjny i weźmie w nich udział 17 osób, ponadto dwie osoby odbędą płatne staże w wymiarze 160 godzin w dużych firmach naszego regionu wytypowanych przez Grono Targowe Kielce.