Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 1

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik pojazdów samochodowych

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik budownictwa

technik hotelarstwa

technik logistyk

liceum ogólnokształcące - klasa służb mundurowych

szkoła branżowa I stopnia

Previous Next

Komandosi GROMu patronują "młodej armii'' ZS Nr1 w Opatowie

Niezwykle ważne wydarzenie miało miejsce w ZS Nr1 w Opatowie 2 marca 2016 roku. Uczniowie klasy 1 Liceum Służb Mundurowych złożyli uroczystą przysięgę, dzięki której stali się pełnoprawnymi uczniami mundurówki. Wśród zaproszonych gości byli prezesi Fundacji GROM COMBAT im. Płk. Leszka Drewniaka – mjr Dariusz Wójcik i mjr Jacek Kowalik, Komendant Powiatowej Policji w Opatowie insp. Leszek Dębowski, zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Opatowie st. bryg. Dariusz Socha. Fundacja GROM COMBAT przejęła patronat nad klasami mundurowymi i ufundowała umundurowanie wzorowane na JW GROM. W ten sposób współpraca klas mundurowych ZS Nr1 z tą elitarną jednostką stała się ściślejsza i zbliżyła młodzież do ich wzorców wojskowości.

To szczególne wyróżnienie, ponieważ ZS Nr1 w Opatowie jest jedną z dwóch szkół w Polsce, które spotkal taki zaszczyt. Mjr Jacek Kowalik złożył gratulacje uczniom mundurówki, którzy podjęli decyzję dotyczącą wyboru szkoły i przekazał życzenia od dowódcy JW GROM płk. Piotra Gąstała. Zwieńczeniem uroczystości był spektakl ,,Tobie ojczyzno'' nawiązujący do hasła tej elitarnej jednostki i tradycji "Cichociemnych", przygotowany przez Grupę Teatralną pod kierunkiem pani Eyty Gwoździk . Pokaz musztry klasy 1 LOM przygotował pan Marek Frejlich. Pani dyrektor Magdalena Gdowska nie kryła wzruszenia i dumy z tak wielkiego wyróżnienia, jakie spotkało klasy LOM . W swoim wystąpieniu podziękowała Fundacji GROM COMBAT na czele z mjr J. Kowalikiem za wspaniały dar i realizowane dla młodzieży przedsięwzięcia. Słowa uznania zostały także przekazane przez gości z Warszawy i panią dyrektor do pani Edyty Gwoździk i pana Marka Frejlicha - nauczycieli szczególnie angażajuących się w działania dla klas mundurowych. Uczniowie wszystkich klas mundurowych ZS Nr1 w Opatowie otrzymali od mjr J.Kowalika tarcze z logo Fundacji i zaproszenie na kolejne szkolenia.