DYREKCJA

 

mg 2018
                Magdalena Gdowska
                                  Dyrektor
 
 pc 2018

                     Piotr Cybula
                            Wicedyrektor

 

 

KADRA KIEROWNICZA

 tomek se  tomek sw
            Tomasz Sewera
 kierownik szkolenia praktycznego
              Tomasz Świątek
         kierownik organizacyjny
   

 

 jerzy l

               Ryszard Wosik
             kierownik internatu
                 Jerzy Lulin
    kierownik warsztatów szkolnych

 

 

PEDAGOG SZKOLNY

M. Stepien
     Małgorzata Stępień
            pedagog szkolny

 

 NAUCZYCIELE I WYCHOWAWCY

  
 Język Polski

Agnieszka Dydo–Mianowska
Edyta Gwoździk 
Ewa Cybula
Marta Firmanty

 Matematyka

Dorota Jeziorska
Sylwia Podczasi 
Jolanta Kozieł

 Jezyk Angielski

Agata Łasisz
Magdalena Kidoń 
Elżbieta Cheba
Magdalena Jakubowska
Agnieszka Klimkowska
Małgorzata Dulna-Kot

Język Niemiecki

Elżbieta Cheba
Marta Firmanty 
Anna Religa

Język Rosyjski Agata Łasisz
Magdalena Kidoń 
Magdalena Jakubowska
Historia

Magdalena Gdowska 
Tomasz Świątek

Jerzy Strzyż

Biologia

Agnieszka Frejlich

Chemia Iwona Winiarczyk-Kapsa
Dorota Pitek
Geografia

Elżbieta Sabat

Fizyka

Paweł Weselak

Informatyka
Jan Hynek
Paweł Weselak
Wiedza o Społeczeństwie

Tomasz Świątek
Szczepan Madej

Jerzy Strzyż

Religia Anna WIśnios
Teresa Jędrzejewska
ks. Lech Zajezierski
Podstawy Przedsiebiorczości Toamsz Sewera
Sławomir Włodarczyk        Ewelina Spychaj
Ekonomia w Praktyce

Sławomir Włodarczyk

Edukacja dla Bezpieczeństaw/
Przysposobienie Obronne
Szczepan Madej
Wychowanie Fizyczne

Monika Masternak
Aneta Król 
Waldemar Domagała
Piotr Oparowski 
Marek Frejlich
Robert Gubernat

Wychowanie do życia w rodzinie

Magdalena Gdowska
Małgorzata Stępień

Biblioteka szkolna

Agnieszka Zwolska

Przedmioty zawodowe w technikum technologii żywienia i usług gastronomicznych

Monika Wicha
Agnieszka Spała
Agnieszka Frejlich
Dorota Pitek                      Ewelina Spychaj

Przedmioty zawodowe w technikum logistycznym

Magdalena Kidoń
Magdalena Jakubowska
Tomasz Sewera
Piotr Cybula
Marzena Kaczor

Przedmioty zawodowe w technikum hotelarskim

Iwona Winiarczyk-Kapsa
Sławomir Włodarczyk
Paweł Weselak                 Ewelina Spychaj

Przedmioty zawodowe w technikum pojazdów samochodowych oraz w klasie zawodowej o specjalności mechanik pojazdów samochodowych

Mariusz Masternak
Jerzy Grzyb
Roman Góra
Jacek Bełczowski

Praktyczna nauka zawodu Jerzy Lulin
Mariusz Kowalski
Marcin Machała
Jacek Bełczowski
Władysław Polit
Grzegorz Popek
Roman Góra
Andrzej Szczykutowicz
Internat


Ryszard Wosik                        Ewa Urbanik                     Krzysztof Łata