W dniu 26.10.2018 w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie odbyły się po raz kolejny eliminacje szkolne XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych rywalizowali w dwóch blokach tematycznych: mechanizacja rolnictwa i technologia żywności. Olimpijczycy walcząc o zakwalifikowanie się do eliminacji stopnia II okręgowego rozwiązywali zadania testowe i wykonywali zadania praktyczne. Spośród uczniów klas Technikum Mechanizacji Rolnictwa wyłoniono trzech finalistów i są to uczniowie klasy II : Mateusz Wiatrek, Rafał Kaczmarski, Marcin Sadak. Natomiast spośród kandydatów z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych zakwalifikowała się uczennica klasy III Aleksandra Chałupczak. Wymienione osoby będą reprezentowały naszą szkołę podczas eliminacji okręgowych w dniu 26.04.2019, w Kijanach koło Lublina.

Olimpiada odbywa się corocznie pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach a jej najważniejszym celem oprócz pogłębiania wiedzy i umiejętności jest zdobycie indeksu wyższej uczelni i zwolnienie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ponadto ma za zadanie ukazać środowisko wiejskie jako atrakcyjne miejsce do życia i pracy, popularyzować osiągnięcia i perspektywy rozwoju polskiej wsi z uwzględnieniem ochrony przyrody. Organizatorami i opiekunami merytorycznymi olimpiady w ZS nr1 są nauczyciele: Agnieszka Frejlich, Władysław Polit, Grzegorz Popek.