Światowy Dzień Żywności (ang. World Food Day) – święto obchodzone corocznie 16 października proklamowane przez FAO ( Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa). Celem obchodów Światowego Dnia Żywności jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat żywności, globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem. Motywem przewodnim tych działań jest fakt, iż „żywność jest wstępnym warunkiem przetrwania i pomyślnego rozwoju człowieka i stanowi jego fundamentalną potrzebę”. W tym dniu uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wzięli udział w konkursach: wiedzy o żywności oraz plastycznym ma plakat o tematyce żywności i żywienia.

Laureatkami konkursu zostały uczennice: Paulina Środa z klasy III TŻiUG w konkursie wiedzy oraz Małgorzata Zwolińska z klasy I TŻiUG za plakat. Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy. Opiekę merytoryczną podczas obchodów tegorocznego Dnia Żywności sprawowały nauczycielki przedmiotów żywieniowych Agnieszka Spała i Monika Wicha.