×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Proces generowania biblioteki obrazów Graphics Draw (gd) lub ImageMagick (imagick) musi być włączony w konfiguracji środowiska PHP, aby można było generować miniaturki.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Proces generowania biblioteki obrazów Graphics Draw (gd) lub ImageMagick (imagick) musi być włączony w konfiguracji środowiska PHP, aby można było generować miniaturki.

W piątek 22 czerwca 2018r. w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie odbyła się uroczystość kończąca miniony rok szkolny oraz uroczyste pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Starosta Powiatu Opatowskiego pan Gustaw Saramański oraz pani Monika Przygoda reprezentująca Radę Rodziców. W imieniu Rady Powiatu głos zabrał przewodniczący Komisji Oświaty i radny pan Tomasz Świątek. Następnie pani dyrektor Magdalena Gdowska powitała wszystkich zebranych na uroczystości, gratulując wszystkim udanego roku szkolnego, młodzieży wspaniałych wyników w nauce, a wszystkim absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej dobrego startu w dorosłe życie. Wraz z zaproszonymi gośćmi p. dyrektor Magdalena Gdowska oraz p. przewodniczący Komisji Oświaty i radny Tomasz Świątek wręczyli wyróżnionym uczniom nagrody i dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, godne reprezentowanie szkoły, zaangażowanie w wielu konkursach przedmiotowych i branżowych oraz sukcesy w imprezach sportowych i artystycznych.

Na początku pani dyrektor wręczyła nagrody najlepszym absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Uhonorowano również listami gratulacyjnymi obecnych na uroczystości rodziców najlepszych absolwentów. Najwybitniejsi uczniowie Zespołu Szkół nr 1 z trzech typów szkół tj., Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej otrzymali szczególne wyróżnienie w postaci grawertonów, ufundowanych przez dyrektora szkoły, p. Magdalenę Gdowską. Te wyjątkowe wyróżnienia zostały przyznane w roku szkolnym 2017/2018: w Technikum- uczennicy klasy I Technikum Logistycznego- Patrycji Kalicie, w Liceum Ogólnokształcącym Służb Mundurowych- uczennicy klasy II Aleksandrze Molisak; w Zasadniczej Szkole Zawodowej- uczennicy klasy II wielozawodowej- Joannie Kargul. Pani dyrektor podkreśliła, iż dużym sukcesem szkoły są ponadto coroczne praktyki zawodowe za granicą dla młodzieży na zasadach programu Erasmus+ oraz oprócz wykształcenia zawodowego, zdobycie dodatkowych umiejętności spawalniczych w ramach projektu „Uczniowie ZS nr 1 bliżej rynku pracy”. Uczniom, którzy ukończyli kurs spawalniczy w ramach realizowanego w szkole projektu zostały wręczone specjalne książeczki spawacza. Nie zabrakło również wyróżnień i podziękowań za działalność artystyczną młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym, wspaniałe czytelnictwo oraz aktywną pracę w szkolnym wolontariacie. W części artystycznej uroczystości uczniowie zaprezentowali program przygotowany pod opieką p. Marty Firmanty i p. Moniki Wichy. Młodzież rozpoczęła występ od ciepłych i miłych słów podziękowania za miniony rok szkolny, wypowiedzianych przez ucznia klasy II Liceum Ogólnokształcącego Przemysława Kidonia. W wakacyjny nastrój wprawiły wszystkich zebranych piosenki w wykonaniu uczniów klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Aleksandry Wolskiej oraz Szymona Banasia. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Magdalena Gdowska życzyła wszystkim zebranym, młodzieży oraz gronu pedagogicznemu udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.

{gallery}/2018/zakonczenie_roku_06.2018{/gallery}