• przewodniczący
  • Wiktoria Sternik (kl. II TL)
 • zastępca przewodniczącego
  • Zuzanna Zwolińska (kl. II LO)). I

 samorzad 2017

 • poczet sztandarowy
  • Aleksandra Toporowska (kl. III TŻ)
  • Angelika Głodek (kl. III TŻ)
  • Karol Gawlik (kl. II TL)
  • Wiktoria Bławat (kl. I TL)
  • Magdalena Bąk (kl. I TL)

samorzad 2017 02

 • sekcja porządkowa
  • Aleksandra Wolska (kl.III TŻ)
  • Adrian Kaczmarczyk (kl.II AB)
  • Aleksandra Moliska (kl. II LO)
  • Jakub Ożdżyński (kl. I TMR)
  • Katarzyna Gardynik (kl. I THO)
  • Patrycja Kalita (kl. I TL)

samorzad 2017 03

 • rzecznik praw ucznia
  • Małgorzata Stępień (kl. II TL)

LOM

Opiekun samorządu szkolnego: mgr MAGDALENA KIDOŃ,  mgr  DOROTA PITEK