Ostatnia grupa uczniów odbyła praktyki w ramach projektu EZWP u lokalnych pracodawców

Młodzież z Technikum Pojazdów Samochodowych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcąca się w zawodzie Mechanik Pojazdów Samochodowych, uczestnicząca w projekcie Edukacja Zawodowa w Praktyce w czasie ferii zimowych odbyła już ostatnią turę praktyk zawodowych. Działanie to, realizowane we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, zakończyło realizację ww. projektu w naszej szkole. Dzięki praktykom uczniowie naszej szkoły mogli poznać prace warsztatów obsługi pojazdów, stacji kontroli pojazdów, wulkanizacji, serwisów samochodowych. Nabyli wiedze i umiejętności które mogą się okazać kluczowe dla nich w czasie poszukiwania pracy i odnalezienia się na rynku pracy po ukończeniu szkoły.

Uczniowie mieli także okazję zaprezentować swoją osobę potencjalnie przyszłemu pracodawcy nie tylko pod względem zawodowym, ale także swoją osobowość, stosunek do wykonywanej pracy, punktualność. Pozwoliło to także wzmocnić współpracę szkoły z lokalnymi pracodawcami.