Nowoczesna pracownia dydaktyczna w Zespole Szkół Nr1 pozyskana w ramach projektu EZWP

Wraz z początkiem roku szkolnego 2014/2015 młodzież Zespołu Szkół Nr1, kształcąca się w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych otrzymała do swojej dyspozycji nowa pracownie gastronomiczna. Wyremontowane i zmodernizowane pomieszczenie zostało wyposażone w sprzęt gastronomiczny, o wartości ponad 20 tys. zł pozyskany w ramach Projektu Systemowego Edukacja Zawodowa w Praktyce. Projekt jest prowadzony przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i skierowany do szkół kształcenia zawodowego. To już druga pracownia wyposażona w specjalistyczny sprzęt pozyskany w ramach tego projektu (pierwsza to pracownia obsługi i naprawy ogumienia pojazdów).

Dzięki tak dobrze wyposażonej pracowni młodzież chętniej i aktywniej uczestniczy w zajęciach, samodzielnie obsługując sprzęt gastronomiczny podczas przygotowywania różnych potrawy. Wpłynęło to także na znakomity wynik rekrutacji uczniów do kierunku Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, gdzie w roku szkolnym 2014/2015 kształci się ponad 40 osób.