ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1 W OPATOWIE

PROWADZI NABÓR W TRYBIE KSZTAŁCENIA ZAOCZNYM

W NASTĘPUJĄCYCH TYPACH SZKÓŁ 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 


 

Pliki do pobrania: 

Kwestionariusz osobowy dla Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych:  Adobe-PDF-Logo4

 


 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie ogłasza
terminarz i zasady rekrutacji do szkoły

rok szkolny 2018/2019
dla klas pierwszych i drugich liceów ogólnokształcących dla dorosłych

 

 

  1. Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami od 14 maja do 20 czerwca 2018r.
  2. Postępowania kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej do 9 lipca 2018r.
  3. Ogłoszenie wstępnych list kandydatów do 10 lipca 2018r.
  4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole:
    -   w klasie pierwszej poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej do 13 lipca 2018r.
    -   w klasie drugiej poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej do 13 lipca 2018r.
  5. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz podanie informacji o liczbie wolnych miejsc 18 lipca 2018r.
  6. Postępowanie uzupełniające do 21 sierpnia 2018r.