Plany lekcji na rok szkolny 2014/2015

Plany są w formie plików do pobrania w formacie pdf (program do odczytu Adobe Reader)

 

Technikum Samochodowe

Klasa I TPS                  Adobe-PDF-Logo4                      
 Klasa II TPS                 Adobe-PDF-Logo4                     
 Klasa III TPS                 Adobe-PDF-Logo4                      
 Klasa IV TPS                 Adobe-PDF-Logo4                     

 

Technikum Mechanizacji Rolnictwa

 Klasa I TMR                     Adobe-PDF-Logo4                    

 

Technikum Ekonomiczne

 Klasa III TE                  Adobe-PDF-Logo4                  
 Klasa IV TE                  Adobe-PDF-Logo4                  

 

Technikum Obsługi Turystycznej

Klasa III TOT                    Adobe-PDF-Logo4                     
Klasa IV TOT                    Adobe-PDF-Logo4                  

 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Klasa I TZiUG-a                 Adobe-PDF-Logo4                  
Klasa I TZiUG-b                 Adobe-PDF-Logo4              
Klasa II TZiUG Adobe-PDF-Logo4  
Klasa III TZiUG Adobe-PDF-Logo4  

 

Liceum ogólnokształcące

 Klasa I LO                       Adobe-PDF-Logo4                     
 Klasa II LO                     Adobe-PDF-Logo4                   
 Klasa III LO                     Adobe-PDF-Logo4                   

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Klasa I A                       Adobe-PDF-Logo4                    
Klasa I D                       Adobe-PDF-Logo4                    
Klasa II A                       Adobe-PDF-Logo4                    
Klasa II D                       Adobe-PDF-Logo4                    
Klasa II E                       Adobe-PDF-Logo4                    
Klasa III A                       Adobe-PDF-Logo4                    
Klasa III D                       Adobe-PDF-Logo4                    
Klasa III E Adobe-PDF-Logo4  

 

 

Liceum Ogólnokształcace dla dorosłych

Klasa I LOD Adobe-PDF-Logo4  semestr I
Adobe-PDF-Logo4 semestr II
  Klasa III LOD                   Adobe-PDF-Logo4   semestr V   
Adobe-PDF-Logo4 semsetr VI