Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie przeprowadzone w ramach Projektu Edukacja Zawodowa w Praktyce

Zespół Szkół nr 1 w Opatowie w bieżącym roku szkolnym uczestniczy w projekcie systemowym województwa świętokrzyskiego "Edukacja zawodowa w praktyce" realizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Kluczowym zadaniem projektu jest rozwój wykształcenia i kompetencji poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego . W tym celu grupa nauczycieli ZS nr 1 w Opatowie opracowała i będzie zrealizować interdyscyplinarny szkolny projekt edukacyjny "Mój zawód - zawodem kluczowym dla regionu". Działania te są ukierunkowane na zawody, w których kształcą się uczniowie uczestniczący w projekcie i polegają one na skutecznym połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyką oraz pracy umysłowej z pracą fizyczną.

Jednym ze szkół uczestniczących w projekcie jest Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych ZS nr 1 w Opatowie. Zgodnie z ideą metody projektu " (...) Myślenie i działanie, szkoła i życie, konsumpcja i produkcja, intelekt i zmysły, praca i rozrywka, teoria i praktyka zbliżają się do siebie i w idealnym przypadku są całościowo przeżywane" uczennice klasy I TŻ i UG w czasie ferii zimowych uczestniczyły w zajęciach praktycznych w restauracji "Żmigród" w Opatowie. Iwona Gardynik, Paulina Masternak, Martyna Słapek, Karolina Dudek i Sylwia Firmanty pod kierunkiem szefowej kuchni pani Moniki Dziedzic oraz innych pracowników restauracji zdobywały fachową wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie sporządzania potraw i napojów oraz obsługi konsumenckiej. Zajęcia te pozwoliły im na bezpośredni kontakt z wybranym przez siebie zawodem i realną ocenę swoich predyspozycji zawodowych. W ocenie uczestniczek na pewno zaowocują także w ich podejściu do dalszego zdobywania szkolnej wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych. " Bardzo dobrze oceniam praktyczne zajęcia projektowe. Mimo, że były to ferie zimowe chętnie brałam w nich udział" - powiedziała Iwona Gardynik "Zajęcia praktyczne to dla mnie nie tylko nowe doświadczenia, ale także możliwość zdobycia umiejętności i kwalifikacji przydatnych później w pracy" - dodała Paulina Masternak.