Światowy Dzień Żywności (ang. World Food Day) – święto obchodzone corocznie 16 października proklamowane przez FAO ( Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa). Celem obchodów Światowego Dnia Żywności jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat żywności, globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem. Motywem przewodnim tych działań jest fakt, iż „żywność jest wstępnym warunkiem przetrwania i pomyślnego rozwoju człowieka i stanowi jego fundamentalną potrzebę”. W tym dniu uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wzięli udział w konkursach: wiedzy o żywności oraz plastycznym ma plakat o tematyce żywności i żywienia.

Młodzież z Żywieniówki w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie uczestniczyła 16 października w warsztatach szkoleniowych pt. ,,Przyzagrodowy chów gęsi szansą na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich”. Celem szkolenia była promocja ekologicznego chowu gęsi w celu uzyskania zdrowego, wartościowego mięsa i tłuszczu oraz promocja lokalnego produktu, jakim jest Gęś Biała Kołudzka. Wykład przeprowadzała dr Halina Bielińska kierująca Krajowym Ośrodkiem Badawczo-Hodowlanym Gęsi w w Kołudzie Wielkiej na Kujawach. Zajęcia składały się z dwóch części: części wykładowej tj. od produkcji pierwotnej gęsiny do produktu finalnego oraz części warsztatowej z zakresu jej przyrządzania. Uczniowie obserwowali rozbiór tuszki gęsiej z omówieniem przez prowadzących wykorzystania poszczególnych elementów do potraw i przetworów. Przygotowywali farsze, gęś po kołudzku z jabłkami i majerankiem, pierogi z gęsiną.

W szkole nie Górce rusza realizacja nowego projektu pt.: Nowoczesna szkoła. Jako pierwsze działanie w ramach projektu placówka wzbogaciła się w nowoczesny sprzęt elektroniczny i komputerowy o wartości ponad 200 000zł. Są to nowoczesne 100 calowe tablice interaktywne, 70 calowy monitor interaktywny, nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne drukujące i skanujące w formacie A3, drukarkę 3D, nowoczesne komputery, laptopy, tablety, kamerę video, bezprzewodowy system go głosowania, kompleksowe wyposażenie szkolnego zaplecza serwerowego, oraz sprzęt elektroniczny będący wyposażeniem klasopracowni logistycznej (skanery, czytniki, drukarki etykiet logistycznych, terminale logistyczne) i hotelarskiej (urządzenia wyposażenia recepcji, faks urządzenie do kodowania kart - kluczy, oprogramowanie do obsługi hotelu).

Rozpoczął się 7 rok współpracy klas mundurowych ''szkoły na górce'' z mjr Jackiem Kowalikiem, doświadczonym operatorem i dowódcą Oddziału Bojowego JW GROM – poinformowała nas pani Edyta Gwoździk, która w 2012 roku zaprosiła do współpracy z młodzieżą swojego szkolnego kolegę. Dzięki tej wizycie złożonej w ZS nr1 w Opatowie przez mjr J. Kowalika, uczniowie klas mundurowych zyskali możliwość poznawania wspaniałych ludzi, byłych i obecnych żołnierzy JW GROM i innych jednostek wojskowych czy pracowników służb mundurowych. Kontakty te pozwoliły na odwiedzanie ciekawych miejsc przez naszych uczniów, ale także na udział w elitarnych szkoleniach- powiedział pan Marek Frejlich.