21.08.2018r. godz. 9.00 - egzamin maturalny w terminie poprawkowym
27- 28 .08.2018r. godz. 8.00 - egzaminy poprawkowe
31.08.2018r. godz. 13.00 - wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Informujemy, że listy przyjętych do poszczególnych klas pierwszych 

w Zespole Szkół nr1 w Opatowie na rok szkolny 2018/2019 

znajduje się do wglądu w szkole na tablicy ogłoszeń (obok sekretariatu).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 509954258