29 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie odbyło się Pierwsze Powiatowe Seminarium dla młodych rolników z „Górki” na temat: ,,Technologia nawożenia i ochrony roślin”. Pomysłodawcą i współorganizatorem przedsięwzięcia była opatowska Firma ,,Sadex” reprezentowana przez właściciela Tomasza Sadaka. Celem spotkania było zapoznanie uczniów technikum mechanizacji rolnictwa z najnowszymi technologiami nawożenia doglebowego i dolistnego w produkcji roślinnej. Poruszony został także ważny problem dotyczący zabezpieczenia upraw środkami ochrony roślin.Seminarium otworzył starosta opatowski Tomasz Staniek wraz z dyrekcją szkoły: Magdaleną Gdowską oraz Piotrem Cybulą. Starosta opatowski w swoim wystąpieniu podkreślił rangę rolnictwa w naszym regionie wskazując, że stanowi ono ok. 80 % naszego potencjału gospodarczego. Gratulował uczniom wyboru takiego właśnie kierunku kształcenia zapewniając jednocześnie, że w dobie tak dynamicznego rozwoju tej gałęzi gospodarki każdy po ukończeniu szkoły będzie miał sposobność spełnić się zawodowo.

Z inicjatywy Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża młodzież z Naszej Szkoły zgodnie z tradycją od wielu lat wzięła udział w 27 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Młodzi wolontariusze kwestowali w dniu 13 stycznia w miejscach swego zamieszkania. Wieczorem, przed „światełkiem do nieba” wszyscy wolontariusze dotarli do Sztabu WOŚP w Opatowie i rozliczyli się z kwestowania. Nad organizacją i ich bezpieczeństwem czuwali nasi opiekunowie: Szczepan Madej, Robert Gubernat i Paweł Weselak. Ponadto młodzież miała wsparcie Sztabu WOŚP i policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie. 22 wolontariuszy zebrało łącznie 6.129,07 złotych (sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych siedem groszy).
WSZYSTKIM WOLONTARIUSZOM SKŁADAMY PODZIĘKOWANIA!!!