W dniu 18 września 2018 r. (wtorek) przeprowadzona zostanie w Zespole Szkół nr1  w Opatowie kolejna akcja honorowego krwiodawstwa organizowana przez Szkolne Koło PCK. Początek akcji nastąpi o godzinie 9.00.

Wszystkich chętnych do oddania krwi zapraszamy!

Opiekun koła – Szczepan Madej

06 września 2018 r. (czwartek) w godzinach od 9.00 do 13.00 w sali nr 7 odbędzie się giełda podręczników szkolnych. Chętnych do sprzedaży książek prosimy o czytelne opisanie ich ołówkiem.
Opis musi zawierać:
- imię i nazwisko sprzedającego, klasę do której uczęszcza, proponowaną cenę
W przypadku braku odpowiedniego opisu prowadzący giełdę nie biorą odpowiedzialności za pozostawione książki.
Do 14 września 2018 r. należy odebrać książki, które nie zostały sprzedane ( nieodebrane w podanym terminie książki zostaną wyrzucone).