30 października 2018 r.w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie odbył się etap szkolny XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. Tegoroczna edycja jest pod hasłem „Hotelarstwo XXI wieku w promowaniu nowej filozofii wellness, spa i usług żywieniowych”. W szranki stanęły uczennice trzeciej i czwartej klasy Technikum Hotelarstwa. Głównym celem olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką, podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych młodzieży oraz stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań. Branża hotelarska jest jednym z najlepiej rozwijających się sektorów gospodarczych na świecie. W związku z tym istnieje potrzeba kształcenia nowych kadr, które z pewnością odnajdą się na rynku pracy.

W listopadzie 2018r. w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych młodzież z kl. I Technikum Hotelarstwa z Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie wraz z nauczycielką Iwoną Winiarczyk - Kapsą zwiedziła kolegiatę św. Marcina oraz kościół i klasztor O.O. Bernardynów. Celem zajęć było bliższe zapoznanie z największymi atrakcjami turystycznymi miasta oraz zdobycie wiedzy, umożliwiającej młodym hotelarzom udzielanie informacji turystycznych przybyłym gościom na temat atrakcji naszego malowniczego miasteczka Opatowa. Zajęcia pod nazwą „Moje spotkanie z zabytkami Opatowa” w ramach współpracy ze szkołą poprowadził w bardzo ciekawy sposób przewodnik i regionalista pan Zbigniew Zybała. Dzięki temu uczniowie mogli również bliżej poznać pracę przewodnika turystycznego.

PROUD TO BE POLISH
SEI STOLZ DARAUF, POLE ZU SEI N
Я горжусь тем, что я поляк
W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości został zorganizowany konkurs językowo-plastyczny, którego celem było rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, dumy z bycia Polakiem oraz pogłębienie wiedzy o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej Polski. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni wszyscy uczniowie, a jego organizatorem byli nauczyciele języków obcych. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, wpłynęło kilkadziesiąt prac wykonanych na wysokim poziomie. Stosując różnorodne techniki i oryginalne rozwiązania, uczniowie w bardzo ciekawy sposób ukazywali swoją więź z ojczyzną oraz ważne dla nich wartości od symboli narodowych poprzez sławnych Polaków do atrakcji turystycznych.